Terminy

 • 6-8 marzec 2023
 • 13-15 marzec 2023
 • 20-22 marzec 2023
 • 27-29 marzec 2023
 • 3-5 kwiecień 2023
 • 17-19 kwiecień 2023
 • Podajemy tylko termin pierwszego zjazdu
  pozostałe dni do ustalenia

Cena (56h)

 • 3 000 zł szkolenie standardowe grupowe
 • 3 690 zł szkolenia indywidualno/grupowe
 • 4 900 zł szkolenie zamknięte dla firm w grupach od 2-5 osób
 • szkolenie zamknięte dla grup studenckich 3 900 zł

Komfort

 • Szkolenia w organizowanych przez nas grupach od 2 do 5 osób
 • Szkolenia zamknięte do 5 osób, możliwość dostosowania programu i terminów zajęć
 • Szkolenia indywidualne z możliwością dostosowania programu i terminów

Zalety kursu

 • Doświadczenie wykładowcy od 1996 roku (od wersji 12 AutoCada)
 • Zajęcia prowadzone przez inżyniera branży budowlanej
 • Wiedza potwierdzona wpisem do rejestru profesjonalistów Autodesk®
 • Najmniejsze na rynku grupy zapewniające indywidualne podejście
 • Bezpłatne konsultacje e-mail po szkoleniu
 • Możliwość realizacji zajęć w formie szkolenia indywidualnego w atrakcyjnej cenie
 • Atrakcyjne warunki dla firm w formie szkolenia zamkniętego
 • Komfortowe warunki, klimatyzowana sala
 • Doskonały dojazd metrem, tramwajem, autobusem, rowerem miejskim oraz bezpłatne parkowanie przy ulicy
 • Możliwość dojazdu do klienta
 • Szkolenia prowadzimy na komercyjnej wersji programu, zatem wykonane projekty można wykorzystywać w pracy zawodowej
 • Wsparcie w nawet najbardziej złożonych projektach
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, wydajemy firmowe certyfikaty albo świadectwa zgodne z wzorem MEN

AR-0 KURS ARANŻACJI WNĘTRZ 2D - KOMPLEKSOWY

  Organizacja szkolenia

 • Wersja programu: zawsze najnowsza wersja AutoCad-a LT PL (na życzenie możliwa wersja angielska)
 • Czas szkolenia: 56 godziny lekcyjne (8 dni) w trybie dziennym lub weekendowo dzienne
 • zajęcia dzienne odbywają się w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do środy w pierwszym tygodniu i od poniedziałku do piątku w drugim tygodniu
 • zajęcia weekendowe rozpoczynają się w piątek od godziny 18:15 do 21:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9:00-16:00 w pierwszym tygodniu i od 9:00-16:00 przez kolejne dwa tygodnie
 • Przerwy z serwisem kawowym
 • Szkolenia grupowe dla osób zgłaszających się pojedynczo rozpoczynamy po zapisaniu się i wpłaceniu zaliczki przez co najmniej 2 osoby. Zapisując się z osobą towarzyszącą istnieje możliwość uzgodnienia dogodnego terminu zajęć
 • Dla firm zgłaszających grupę polecamy atrakcyjne szkolenia zamknięte z możliwością dostosowania programu i terminu pod kątem potrzeb firmy
 • Zapraszamy także na szkolenia indywidualne w standardowych godzinach lub terminach ustalonych indywidualnie
 • Na zajęciach otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz elektroniczne
 • Pracujemy w najnowszej wersji AutoCAD 2019 na życzenie wersja 2018, 2017

SZCZEGÓŁY KURSU

Kurs przygotowuje do profesjonalnego wykonywania projektów aranżacji wnętrz w najbardziej rozpowszechnionym programie AutoCAD. Na szkoleniu zajmujemy się wyłącznie komputerowym wspomaganiem projektowania. Talent, wiedzę merytoryczną, znajomość stylów i umiejętność doboru kolorów - proszę przynieść ze sobą. Dla klienta, poza piękną wizualizacją trzeba także wykonać projekt techniczny, składający się z kilkudziesięciu arkuszy. Dla branżystów wizualizacja to ładny dodatek, ale projekt wykonuje się w AutoCAD-zie, a przekazuje w pliku PDF i w formie papierowej. Projekt aranżacji wnętrz składa się nie tylko z części przyjemnej, dającej satysfakcję z efektów pracy, ale także z tej części projektowej, która zajmuje dużo czasu i wymaga umiejętności technicznych. Szkolenie ma pomóc w tej drugiej części, aby efektywnie i bezbłędnie wykonać dokumentację składającą się z kilkudziesięciu arkuszy.

Trzy pierwsze dni szkolenia to dokładne zapoznanie się z programem, konieczną konfiguracją, poznaniem narzędzi jakimi w dalszej części będziemy się posługiwali. Od czwartego dnia skupiamy się na wykonaniu krok po kroku każdego etapu projektu. A, zatem zaczynamy od inwentaryzacji kiedy na podstawie szkiców, dokumentacji od dewelopera, własnych pomiarów wykonujemy pierwszy rzut. Dopiero widząc rozrysowany na planie projekt możemy określić, które ściany są konstrukcyjne, które działowe do ewentualnych wyburzeń. Warunkiem szybkiego wykonania inwentaryzacji jest znajomość wszystkich wymiarów.

Na podstawie rysunku inwentaryzacyjnego projektujemy układy funkcjonalne, które zostaną zaprezentowane klientowi. W tej części posługujemy się przygotowaną biblioteką, dzięki ten etap również wykonujemy szybko pozwalając skupić się bardziej na układzie funkcjonalnym niż posługiwaniu programem.

Dopiero kiedy klient wybierze i zaakceptuje układ funkcjonalny, warto przystąpić do kolejnych projektów, które wykonujemy: pomiar pól powierzchni, ilości płytek na ściany oraz wyburzenia i budowa nowych ścian. Te informacje pozwolą oszacować przyszłe koszty i dobór materiałów do budżetu inwestora. Dokładne projekty podłóg, sufitów i elektryki są kończą to kolejne rzuty w podziałce 1:50 jakie wykonujemy. Równocześnie z tym etapem jeżeli klient sobie tego życzy wykonuje się wizualizacje, które omawiamy na kursie aranżacji wnętrz 3D.

Kolejny etap to szczegóły które wykonujemy z większą dokładnością w podziałce 1:20. Są to rzuty wybranych pomieszczeń, kuchnia, łazienka wraz z widokami ścian, ułożeniem płytek ściennych, meblami i urządzeniami AGD w widokach.

Pracując w sposób systematyczny w każdej chwili i na każdym etapie możemy wykonać wydruk trzema kliknięciami, natomiast kiedy powstało już dużo rysunków przygotowujemy projekt służący publikowaniu całej naszej pracy. Jest to bardzo istotny element, gdyż praktycznie nigdy nie kończy się na jednym wydruku. A zatem kiedy już raz rzetelnie go przygotujemy następnie wprowadzimy korekty do projektu następny wydruk projektu nie będzie już od nas wymagał pracy.

Jest jeszcze jeden aspekt, który zawsze bierzemy pod uwagę w naszych kursach to nakłady finansowe na oprogramowanie w stosunku do czasu wykonania projektu. Aby, wykonać te wszystkie projekty wystarczy bez przepracowywania się jeden tydzień, a najkrótszy okres na jaki możemy wypożyczyć program to jeden miesiąc. Biorąc pod uwagę to, że klient nie będzie akceptował naszych projektów natychmiast po jego otrzymaniu jest to wystarczający czas aby wykonać całość projektu a koszt najmu wyniesie 50 Euro. Jeżeli zdecydujemy się dłuższy okres wynajmu to roczny okres kosztuje ok. 1500 zł netto. Możemy program wynajmować jeszcze na kwartał, dwa lub trzy lata.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Konfiguracja programu

 • Ustawienie przestrzeni roboczej
 • Ustawienia użytkownika
 • Konfiguracja pomocy rysunkowych

2. Podstawowe operacje

 • Wybór, przywracanie i zakończenie polecenia
 • Metody wyboru obiektów
 • Wymazywanie obiektów
 • Cofanie i korekta operacji
 • Uzyskiwanie pomocy

3. Techniki rysunkowe

 • Lokalizacja względem obiektu
 • Śledzenie Biegunowe
 • Współrzędne kartezjańskie i biegunowe

4. Przybory do rysowania

 • Linia
 • Linia podwójna
 • Polilinia
 • Prostokąty
 • Wieloboki
 • Okręgi
 • Łuki
 • Elipsy
 • Chmurki
 • Splajny
 • Obwiednie
 • Regiony
 • Zamknięte polilinie
 • Kreskowania podłóg i przekrojów

5. Obiekty opisowe i wydruk

 • Przestrzeń modelu
 • Przestrzeń papieru
 • Skala opisowa
 • Zasady stosowania kolorów

6. Pomiary

 • Pomiary odległości
 • Pomiary pól powierzchni
 • Określenie jednostki projektu

7. Modyfikacja obiektów

 • Kopiowanie
 • Przesuwanie
 • Obracanie
 • Odbicie lustrzane
 • Skalowanie
 • Rozciąganie
 • Odsuwanie
 • Szyk prostokątny, biegunowy, wzdłuż ścieżki
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Fazowanie i zaokrąglanie obiektów
 • Rozbijanie, przerywanie, przedłużanie

8. Ćwiczenia utrwalające

 • Rysowanie i pomiary
 • Modyfikacje obiektów
 • Praca z projektem i jego bezpieczna modyfikacja
 • Praca z Blokami i Warstwami

9. Style projektu

 • Style tekstu
 • Style wymiarowania
 • Style wielolinii odniesienia
 • Style tabeli

10. Parametry projektu

 • Zasady używania jednostek
 • Skala wydruku a jednostka projektu
 • Obiekty opisowe

11. Tworzenie szablonu projektu

 • Ustawienie parametrów rysunku
 • Zasady tworzenia warstw i ich parametrów
 • Stosowanie stylów
 • Projektowanie układu wydruku z metryką
 • Zapisywanie i używanie szablonu

12. Projekt podsumowujący

 • Rozpoczęcie projektu na bazie szablonu
 • Wykonanie projektu
 • Stosowanie norm branżowych
 • Wydruk projektu do PDF

13. Przygotowanie zaawansowanego szablonu

 • Wspólna metryka dla projektu
 • Uwagi ogólne
 • Wspólne warstwy
 • Jednolity arkusz wydruku

14. Rzut stanu istniejącego

 • Podział na ściany konstrukcyjne i działowe
 • Wymiarowanie projektu

15. Układ funkcjonalny

 • Zmiana układu ścian
 • Układ funkcjonalny mebli
 • Układy wydruku

16. Obmiar

 • Obliczenia pól powierzchni podłóg
 • Długości listw przypodłogowych

17. Publikowanie projektu

18. Projektowanie podłóg

 • Rozplanowanie płytek podłogowych
 • Rzeczywisty rozmiar płytek
 • Wymiarowanie płytek
 • Definiowanie początku układania płytek

19. Wyburzenia

 • Zaznaczenie ścian do wybudowania
 • Zaznaczenie ścian do wyburzenia
 • Wymiarowanie
 • Legenda

20. Projekt osprzętu elektrycznego

 • Naniesienie oświetlenia
 • Włączniki z opisem
 • Gniazda elektryczne

21. Publikowanie projektu

 • Aranżacja ogólna
 • Inwentaryzacja
 • Wyburzenia
 • Układ funkcjonalny ścian
 • Układ funkcjonalny ścian z meblami
 • Podłogi
 • Elektryka

22. Łazienka w skali 1:20

 • Rzut w skali 1:20
 • Widoki ścian z płytkami
 • Widoki ścian z płytkami i meblami
 • Wymiarowanie

23. Kuchnia w skali 1:20

 • Rzut w skali 1:20
 • Widoki ścian z meblami
 • Wymiarowanie

24. Publikowanie projektu

 • Kompleksowy projekt Łazienki
 • Kompleksowy projekt kuchni

REJESTRACJA


** Rozumiem, Wyrażam zgodę

Dzienne Weekendowe

Dołączam do grupy . Indywidualne
AR-0 Kurs aranżacji wnętrz 2D

* pola wymagane

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest CSK-MARG Marcin Gołębiewski z siedzibą Warszawie, ul. Włościańska 15 lok.24

Opinie

“Niestety kończąc kilka lat temu studia architektoniczne, praktycznie nie było zajęć komputerowych pozwalających na wykonanie projektu, ten kurs jest doskonałym uzupełnieniem”

Nina

“Szukałam kursu, po którym rzeczywiście można wykonywać projekty na komputerze i to szkolenie przygotowało mnie do tego. Ponadto pracodawca wymagał znajomości AutoCAD-a”

Paulina

“Zajmuję się aranżacją wnętrz bardzo długo, od jakiegoś czasu brakowało mi tylko umiejętności pracy na komputerze, a właściwie moim klientom projektów komputerowych. Dużo pracy przede mną, ale dam radę. Polecam”

Katarzyna

Zapraszamy do kontaktu

Biuro: 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 15 lok.24

Tel. kom.: +48 501 194 700

e-mail: e-mail

Nie wyrażamy zgody, na wykorzystywanie naszych danych do kontaktu w celach marketingowych, promocyjnych itp.