Terminy

 • zgodnie z podpisaną umową
 • standardowo za 5-6 tygodni od przygotowania umowy

Cena

 • 6 440 zł/70 h szkolenie indywidualne
 • 8 625 zł/100 h szkolenia indywidualne
 • 11 571 zł/133 h szkolenia indywidualne

Komfort

 • Szkolenia po 7 godzin dziennie
 • Zajęcia w trybie indywidualnym
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zalety kursu

 • Doświadczenie wykładowcy od 1996 roku (od wersji 12 AutoCada)
 • Zajęcia prowadzone przez inżyniera branży budowlanej
 • Wiedza potwierdzona wpisem do rejestru profesjonalistów Autodesk®
 • Zajęcia indywidualne
 • Bezpłatne konsultacje e-mail po szkoleniu
 • Komfortowe warunki, klimatyzowana sala
 • Doskonały dojazd metrem, tramwajem, autobusem, rowerem miejskim oraz bezpłatne parkowanie przy ulicy
 • Szkolenia prowadzimy na komercyjnej wersji programu, zatem wykonane projekty można wykorzystywać w pracy zawodowej
 • Wsparcie w nawet najbardziej złożonych projektach
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, wydajemy świadectwa zgodne z wzorem MEN

KOMPUTEROWA ARANŻACJA WNĘTRZ AUTOCAD

  Organizacja szkolenia

 • Wersja programu: zawsze najnowsza wersja AutoCAD-a
 • Czas szkolenia: 70 godzin lekcyjnych (10 dni) w trybie dziennym
 • Czas szkolenia: 100 godzin lekcyjnych (14 dni) w trybie dziennym
 • zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00
 • Przerwy z serwisem kawowym
 • Na zajęciach otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz elektroniczne
 • Pracujemy w najnowszej wersji AutoCAD 2019 na życzenie wersja 2018, 2017

SZCZEGÓŁY KURSU

Kurs przygotowuje do profesjonalnego wykonywania projektów aranżacji wnętrz w najbardziej rozpowszechnionym programie AutoCAD. Na szkoleniu zajmujemy się wyłącznie komputerowym wspomaganiem projektowania. Szkolenie przygotowuje do tego, aby jak najszybciej i samodzielnie rozpocząć projektowanie w pełnym zakresie wraz z wizualizacją. Projekt 2D, wraz ze wszystkimi branżami według opinii klientów jest trudniejszy niż 3D i wizualizacja. Jednocześnie AutoCAD jest najlepszym wyborem jeżeli chodzi o profesjonalną współpracę z branżystami. Dlatego też osiągając bardzo wysoki poziom umiejętności z zakresu 2D dzieli Państwa już bardzo niewiele do projektu 3D wraz z wizualizacją.

Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy może sfinansować osobom bezrobotnym koszty szkoleń indywidualnych. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Korzyści:

Pracodawca zatrudnia osobę przeszkoloną zgodnie z jego potrzebami, a koszt szkolenia do 300% przeciętnego wynagrodzenia może być finansowany przez Urząd ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Pracy m.st. Warszawy, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

W przypadku chęci zatrudnienia osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy lub pracownika bądź osoby wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, Urząd Pracy m.st. Warszawy może sfinansować takiej osobie szkolenie w trybie indywidualnym do 4000zł. w danym roku.

Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

"Informacja Urzędu Pracy na rok 2018 w województwie mazowieckim"

Zatem przed podjęciem zatrudnienia warto skorzystać z podniesienia swoich kwalifikacji, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę, a znajomość oprogramowania może pomóc w jej zdobyciu należy skontaktować się ze swoim Urzędem Pracy, którym doradca zawodowy może pomóc Państwu w uzyskaniu finansowania.

Cztery pierwsze dni szkolenia to dokładne zapoznanie się z programem, konieczną konfiguracją, poznaniem narzędzi jakimi w dalszej części będziemy się posługiwali. Od piątego dnia skupiamy się na wykonaniu krok po kroku każdego etapu projektu. A, zatem zaczynamy od inwentaryzacji kiedy na podstawie szkiców, dokumentacji od dewelopera, własnych pomiarów wykonujemy pierwszy rzut. Dopiero widząc rozrysowany na planie projekt możemy określić, które ściany są konstrukcyjne, które działowe do ewentualnych wyburzeń. Warunkiem szybkiego wykonania inwentaryzacji jest znajomość wszystkich wymiarów.

Na podstawie rysunku inwentaryzacyjnego projektujemy układy funkcjonalne, które zostaną zaprezentowane klientowi. W tej części posługujemy się przygotowaną biblioteką, dzięki ten etap również wykonujemy szybko pozwalając skupić się bardziej na układzie funkcjonalnym niż posługiwaniu programem.

Dopiero kiedy klient wybierze i zaakceptuje układ funkcjonalny, warto przystąpić do kolejnych projektów, które wykonujemy: pomiar pól powierzchni, ilości płytek na ściany oraz wyburzenia i budowa nowych ścian. Te informacje pozwolą oszacować przyszłe koszty i dobór materiałów do budżetu inwestora. Dokładne projekty podłóg, sufitów i elektryki są kończą to kolejne rzuty w podziałce 1:50 jakie wykonujemy.

Kolejny etap to szczegóły które wykonujemy z większą dokładnością w podziałce 1:20. Są to rzuty wybranych pomieszczeń, kuchnia, łazienka wraz z widokami ścian, ułożeniem płytek ściennych, meblami i urządzeniami AGD w widokach.

Pracując w sposób systematyczny w każdej chwili i na każdym etapie możemy wykonać wydruk trzema kliknięciami, natomiast kiedy powstało już dużo rysunków przygotowujemy projekt służący publikowaniu całej naszej pracy. Jest to bardzo istotny element, gdyż praktycznie nigdy nie kończy się na jednym wydruku. A zatem kiedy już raz rzetelnie go przygotujemy następnie wprowadzimy korekty do projektu następny wydruk projektu nie będzie już od nas wymagał pracy.

Następnie budujemy trójwymiarowy model ścian, drzwi, okien, schodów. Pozostałe elementy wyposażenia znajdą Państwo całkowicie za darmo na stronach producentów, którym zależy na sprzedaży i promocji produktów w wizualizacjach. Dlatego też skupiamy się na tym jak wygodnie ustawić te elementy w naszym modelu wnętrza.

W AutoCADzie możemy wykonać bardzo dobre fotorealistycznej jakości renderingi. Pracować z obszerną biblioteką materiałów wbudowanych jak i tworzyć własne. Trójwymiarowe obiekty jakie otrzymujemy zwykle całkowicie za darmo od producentów wymagają dalszej obróbki. Np. jeżeli otrzymują Państwo trójwymiarową skórzaną sofę w pliku dwg, to powinni Państwo otrzymać również mapy bitowe (pliki jpg, tiff itp.) czyli tekstury (odpowiednio przygotowane zdjęcie materiału). Także poza bryłą skórzanej sofy będzie to tekstura skóry, drewna dla podłokietników i chromu dla okuć, ponadto sofa może zostać wykonana w różnych wybarwieniach skóry, drewna ale także alternatywnych materiałów czyli tkanin zamiast skóry. To Państwa zadaniem będzie dalsze opracowanie obiektu oraz jego oświetlenie i tego uczy ten kurs.

PROGRAM SZKOLENIA 100h

1. Konfiguracja programu

 • Ustawienie przestrzeni roboczej
 • Ustawienia użytkownika
 • Konfiguracja pomocy rysunkowych

2. Podstawowe operacje

 • Wybór, przywracanie i zakończenie polecenia
 • Metody wyboru obiektów
 • Wymazywanie obiektów
 • Cofanie i korekta operacji
 • Uzyskiwanie pomocy

3. Techniki rysunkowe

 • Lokalizacja względem obiektu
 • Śledzenie Biegunowe
 • Współrzędne kartezjańskie i biegunowe

4. Przybory do rysowania

 • Linia
 • Linia podwójna
 • Polilinia
 • Prostokąty
 • Wieloboki
 • Okręgi
 • Łuki
 • Elipsy
 • Chmurki
 • Splajny
 • Obwiednie
 • Regiony
 • Zamknięte polilinie
 • Kreskowania podłóg i przekrojów

5. Obiekty opisowe i wydruk

 • Przestrzeń modelu
 • Przestrzeń papieru
 • Skala opisowa
 • Zasady stosowania kolorów

6. Pomiary

 • Pomiary odległości
 • Pomiary pól powierzchni
 • Określenie jednostki projektu

7. Modyfikacja obiektów

 • Kopiowanie
 • Przesuwanie
 • Obracanie
 • Odbicie lustrzane
 • Skalowanie
 • Rozciąganie
 • Odsuwanie
 • Szyk prostokątny, biegunowy, wzdłuż ścieżki
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Fazowanie i zaokrąglanie obiektów
 • Rozbijanie, przerywanie, przedłużanie

8. Ćwiczenia utrwalające

 • Rysowanie i pomiary
 • Modyfikacje obiektów
 • Praca z projektem i jego bezpieczna modyfikacja
 • Praca z Blokami i Warstwami

9. Style projektu

 • Style tekstu
 • Style wymiarowania
 • Style wielolinii odniesienia
 • Style tabeli

10. Parametry projektu

 • Zasady używania jednostek
 • Skala wydruku a jednostka projektu
 • Obiekty opisowe

11. Tworzenie szablonu projektu

 • Ustawienie parametrów rysunku
 • Zasady tworzenia warstw i ich parametrów
 • Stosowanie stylów
 • Projektowanie układu wydruku z metryką
 • Zapisywanie i używanie szablonu

12. Projekt podsumowujący

 • Rozpoczęcie projektu na bazie szablonu
 • Wykonanie projektu
 • Stosowanie norm branżowych
 • Wydruk projektu do PDF

13. Przygotowanie zaawansowanego szablonu

 • Wspólna metryka dla projektu
 • Uwagi ogólne
 • Wspólne warstwy
 • Jednolity arkusz wydruku

14. Rzut stanu istniejącego

 • Podział na ściany konstrukcyjne i działowe
 • Wymiarowanie projektu

15. Układ funkcjonalny

 • Zmiana układu ścian
 • Układ funkcjonalny mebli
 • Układy wydruku

16. Obmiar

 • Obliczenia pól powierzchni podłóg
 • Długości listw przypodłogowych

17. Publikowanie projektu

18. Projektowanie podłóg

 • Rozplanowanie płytek podłogowych
 • Rzeczywisty rozmiar płytek
 • Wymiarowanie płytek
 • Definiowanie początku układania płytek

19. Wyburzenia

 • Zaznaczenie ścian do wybudowania
 • Zaznaczenie ścian do wyburzenia
 • Wymiarowanie
 • Legenda

20. Projekt osprzętu elektrycznego

 • Naniesienie oświetlenia
 • Włączniki z opisem
 • Gniazda elektryczne

21. Publikowanie projektu

 • Aranżacja ogólna
 • Inwentaryzacja
 • Wyburzenia
 • Układ funkcjonalny ścian
 • Układ funkcjonalny ścian z meblami
 • Podłogi
 • Elektryka

22. Łazienka w skali 1:20

 • Rzut w skali 1:20
 • Widoki ścian z płytkami
 • Widoki ścian z płytkami i meblami
 • Wymiarowanie

23. Kuchnia w skali 1:20

 • Rzut w skali 1:20
 • Widoki ścian z meblami
 • Wymiarowanie

24. Publikowanie projektu

 • Kompleksowy projekt Łazienki
 • Kompleksowy projekt kuchni

25. Sterowanie widokiem 3D

 • Widoki i układy współrzędnych
 • Widok równoległy i perspektywa
 • Style wizualne
 • Materiały i tekstury

26. Bryły predefiniowane

 • Kostka
 • Klin
 • Walec
 • Sfera
 • Stożek
 • Ostrosłup
 • Torus
 • Polibryła

27. Operacje w przestrzeni 3D

 • Przesunięcie 3D
 • Szyk 3D
 • Obrót 3D
 • Lustro 3D
 • Dopasowanie
 • Dopasowanie 3D

28. Zasady stosowania operacji 2D w przestrzeni 3D

 • Fazowanie
 • Zaokrąglanie
 • Lustro
 • Przesuń
 • Obróć

29. Tworzenie brył z obiektów 2D

 • Wyciąganie do brył
 • Przekręcanie
 • Skręcanie, skalowanie

30. Przekroje 2D

31. Edycja brył

 • Suma, różnica, część wspólna bryły
 • Wyciąganie, przesuwanie, usuwanie, obracanie, zwężanie i kopiowanie powierzchni
 • Zmiana kolorystyki powierzchni
 • Rozdzielanie brył
 • Powłoki, Bryły cienkościenne
 • Fazowanie i zaokrąglanie krawędzi brył

32. Modelowanie i edycja brył

 • Elementy 3D
 • Elementy architektonieczne: Dach, Schody
 • Dom 3D

33. Metody przypisywania materiałów do brył

34. Wyświetlanie materiałów

35. Materiały

 • Tworzenie nowych materiałów z prototypów
 • Sterowanie wielkością materiału
 • Metody dopasowania materiału do obiektu

36. Zaawansowane materiały

 • Tworzenie materiałów z map bitowych, własnej dokumentacji zdjęciowej tekstur
 • Wpływu otoczenia na materiał
 • Materiały ażurowe
 • Płytki z fugą
 • Szachownice

37. Oświetlanie projektu

 • Stosowanie światła słonecznego
 • Światło punktowe
 • Światło reflektorowe

38. Rendering

 • Środowisko renderowania
 • Określenie czasu renederowania
 • Określenie jakości renderowania

39. Wizualizacja oświetlonych schodów

 • Materiały
 • Światła
 • Cienie
 • Wizualizacja

40. Łazienka

 • Płytki z fugą
 • Lustro
 • Światła
 • Cienie
 • Wizualizacja

41. Rendering wnętrza

 • Płytki z fugą
 • Lustro
 • Światła
 • Cienie
 • Wizualizacja

42. Struktura pliku

 • Archiwizacja projektu
 • Przenoszenie projektu między komputerami

REJESTRACJA


** Rozumiem, Wyrażam zgodę

Dzienne
Kurs komputerowej aranżacji wnętrz

* pola wymagane

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest CSK-MARG Marcin Gołębiewski z siedzibą Warszawie, ul. Włościańska 15 lok.24

Opinie

“Po kilku latach zajmowania się domem, wracam do pracy. Biuro projektowe zaproponowało mi etat pod warunkiem bardzo dobrej znajomości AutoCAD-a. Polecam to szkolenie.”

Bożena

“Rozpoczynam własną działaność gospodarczą, to szkolenie bardzo mi się przydało, gdyż będę musiała teraz zajmować się całością projektu”

Beata

“Zdecydowałam się, na przekwalifikowanie, aby robić to o czym zawsze marzyłam, pierwszy projekt zrealizuję w trakcie szkolenia, a zatem jednocześnie uczę się i zarabiam”

Renata

Zapraszamy do kontaktu

Biuro: 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 15 lok.24

Tel. kom.: +48 501 194 700

e-mail: e-mail

Nie wyrażamy zgody, na wykorzystywanie naszych danych do kontaktu w celach marketingowych, promocyjnych itp.