Terminy

 • zgodnie z podpisaną umową
 • standardowo za 6 tygodni od przygotowania umowy

Cena

 • 6 440 zł/70 h szkolenie indywidualne
 • 8 625 zł/100 h szkolenia indywidualne
 • 11 571 zł/133 h szkolenia indywidualne

Komfort

 • Szkolenia po 7 godzin lekcyjnych dziennie
 • Zajęcia w trybie indywidualnym
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zalety kursu

 • Doświadczenie wykładowcy od 1996 roku (od wersji 12 AutoCada)
 • Zajęcia prowadzone przez inżyniera branży budowlanej
 • Wiedza potwierdzona wpisem do rejestru profesjonalistów Autodesk®
 • Zajęcia indywidualne
 • Bezpłatne konsultacje e-mail po szkoleniu
 • Komfortowe warunki, klimatyzowana sala
 • Doskonały dojazd metrem, tramwajem, autobusem, rowerem miejskim oraz bezpłatne parkowanie przy ulicy
 • Szkolenia prowadzimy na komercyjnej wersji programu, zatem wykonane projekty można wykorzystywać w pracy zawodowej
 • Wsparcie w nawet najbardziej złożonych projektach
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, wydajemy świadectwa zgodne z wzorem MEN

KREŚLARZ AUTOCAD

  Organizacja szkolenia

 • Wersja programu: zawsze najnowsza wersja AutoCAD-a
 • Czas szkolenia: 70 godzin lekcyjnych (10 dni) w trybie dziennym
 • Czas szkolenia: 100 godzin lekcyjnych (15 dni) w trybie dziennym
 • zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00
 • Przerwy z serwisem kawowym
 • Na zajęciach otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz elektroniczne
 • Pracujemy w najnowszej wersji AutoCAD 2019 na życzenie wersja 2018, 2017

SZCZEGÓŁY KURSU

Kurs przygotowuje do profesjonalnego wykonywania projektów aranżacji wnętrz w najbardziej rozpowszechnionym programie AutoCAD. Na szkoleniu zajmujemy się wyłącznie komputerowym wspomaganiem projektowania. Szkolenie przygotowuje do tego, aby jak najszybciej i samodzielnie rozpocząć projektowanie w pełnym zakresie wraz z wizualizacją. Projekt 2D, wraz ze wszystkimi branżami według opinii klientów jest trudniejszy niż 3D i wizualizacja. Jednocześnie AutoCAD jest najlepszym wyborem jeżeli chodzi o profesjonalną współpracę z branżystami. Dlatego też osiągając bardzo wysoki poziom umiejętności z zakresu 2D dzieli Państwa już bardzo niewiele do projektu 3D wraz z wizualizacją.

Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy może sfinansować osobom bezrobotnym koszty szkoleń indywidualnych. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Korzyści:

Pracodawca zatrudnia osobę przeszkoloną zgodnie z jego potrzebami, a koszt szkolenia do 300% przeciętnego wynagrodzenia może być finansowany przez Urząd ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Pracy m.st. Warszawy, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

W przypadku chęci zatrudnienia osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy lub pracownika bądź osoby wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, Urząd Pracy m.st. Warszawy może sfinansować takiej osobie szkolenie w trybie indywidualnym do 4000zł. w danym roku.

Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

"Informacja Urzędu Pracy na rok 2018 w województwie mazowieckim"

Zatem przed podjęciem zatrudnienia warto skorzystać z podniesienia swoich kwalifikacji, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę, a znajomość oprogramowania może pomóc w jej zdobyciu należy skontaktować się ze swoim Urzędem Pracy, którym doradca zawodowy może pomóc Państwu w uzyskaniu finansowania.

Szkolenie rozpoczynamy od ustawienia przestrzeni roboczej i optymalnej konfiguracji programu umożliwiającej najszybsze i zarazem najwygodniejsze wykonywanie projektów. Następnie, poznają Państwo metody szybkiego projektowania korzystając z ustawień rysunkowych. Kolejnym etapem jest gruntowna wiedza dotycząca wprowadzania przy użyciu współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. Mając te umiejętności poznajemy przybory do rysowania i zmiany projektu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów opisowych. W końcu poznajemy przybory do zmiany projektu. Kiedy Państwa technika pozwala na swobodne poruszanie się w programie poznajemy elementy wpływające na spójność przyszłych projektów poprzez projektowanie nowych i modyfikowanie istniejących stylów. Wykorzystując te elementy tworzymy szablon projektu a na jego podstawie kompletny projekt wraz z wydrukiem. Poznane umiejętności oraz przygotowane szablony pozwolą Państwu na samodzielne, bardzo szybkie i profesjonalne wykonywanie projektów. W szkoleniu uwzględniamy obowiązujące normy.

Bloki i atrybuty, bloki dynamiczne - uczą się Państwo tworzenia bloków oraz wykorzystywania ich w innych projektach. Tworzenia własnej i korzystania z gotowych bibliotek. Wykonujemy bloki obiektów rzeczywistych jak i symboli, w blokach zawieramy atrybuty (możliwość wygodnego wpisywania tekstu np. mogą Państwo przygotować symbol gniazda elektycznego, a po jego wstawieniu zostaną poproszeni o podanie numeru obwodu elektrycznego) jednocześnie tworzymy bloki, które będą automatycznie dostosowywały się do każdej skali. Wykorzystywanie bloków do sporządzania dokumentacji technicznej.

Szablon - tworzymy szablon z wykorzystaniem elementów, zaprojektowanych w innym pliku w celu uzyskania spójności projektu. Elementy które projektujemy to przede wszystkim style: tekstu, wymiarowania, wielolinii odniesienia oraz tabeli. Ponadto ustawiamy prawidłowe parametry rysunku i tworzymy arkusz wydruku. Przenosimy pomiędzy projektami arkusze wydruku.

Projekty architektoniczno-budowlane - na podstawie przygotowanego szablonu tworzymy od podstaw typowy projekt budowlany w skali 1:50. Wykonując projekt korzystamy z wszelkich metod przyśpieszających jego tworzenie. Korzystamy z wcześniej zaprojektowanych elementów rysunkowych i opisowych.

Praca zespołowa, X-Ref - projekty wykonywane na tym kursie wykonywane są tak jak wykonuje się je w biurach projektowych gdzie nad projektem pracuje kilku branżystów. Każdy projekt podzielony jest odpowiednio na branże i zadania projektowe. A, zatem na bazie pierwszego projektu wykonujemy kolejne rysunki branżowe. To właśnie dzięki tej metodzie, nad projektem pracuje jednocześnie cały zespół.

Przygotowanie do pracy z mapami - szczególnie istotna jest umiejętność przygotowania projektu na mapie rastrowej. Wykonujemy wszystkie typowe czynności wstępne, aby rozpocząć nasz projekt mając w tle optymalnie przygotowaną mapę. Tworzymy typowy projekt na podkładzie rastrowym w skali 1:500 w metrach

Wydruk - Kończymy wykonaniem profesjonalnego wydruku do wielostronicowego PDF, w którym możemy później jeśli zajdzie konieczność (pracując już w Acrobacie) ukrywać warstwy (np. kreskowanie, wymiary itp.)

Następnie rozpoczynamy pracę w przestrzeni 3D. Na początku wykonujemy proste projekty, dzięki którym nabierają Państwo swobody w oglądaniu trójwymiarowych elementów i adaptują wzrok do widzenia przestrzennego. Przy okazji poznają Państwo podstawowe bryły tzw. prymitywy i metody tworzenia własnych brył oraz podstawowe operacje wykonywane w przestrzeni. Ta swoboda i umiejętność sterowaniem układem współrzędnych pozwala na równie łatwe i szybkie projektowanie obiektów 3D.

Następnie przechodzimy do etapu wizualizacji, pracujemy z obszerną biblioteką materiałów wbudowanych jak i tworzymy własne. Na kursie nie uczymy się bardzo tworzenia bardzo skomplikowanych modeli 3D, gdyż te zwykle powstają na etapie projektowania i możemy je otrzymać od producenta za darmo. Jednakże, model który otrzymaliśmy często może zostać wykonany z różnych materiałów, dlatego pokazujemy jak na podstawie tekstur stworzyć materiał, przypisać go do modelu, oświetlić i zrenderować, aby uzyskać fotorealistyczną wizualizację.

PROGRAM SZKOLENIA 70h-100h

1. Konfiguracja programu

 • Ustawienie przestrzeni roboczej
 • Ustawienia użytkownika
 • Konfiguracja pomocy rysunkowych

2. Podstawowe operacje

 • Wybór, przywracanie i zakończenie polecenia
 • Metody wyboru obiektów
 • Wymazywanie obiektów
 • Cofanie i korekta operacji
 • Uzyskiwanie pomocy

3. Techniki rysunkowe

 • Lokalizacja względem obiektu
 • Śledzenie Biegunowe
 • Współrzędne kartezjańskie i biegunowe

4. Przybory do rysowania

 • Linia
 • Linia podwójna
 • Polilinia
 • Prostokąty
 • Wieloboki
 • Okręgi
 • Łuki
 • Elipsy
 • Chmurki
 • Splajny
 • Obwiednie
 • Regiony
 • Zamknięte polilinie
 • Kreskowania

5. Obiekty opisowe i wydruk

 • Przestrzeń modelu
 • Przestrzeń papieru
 • Skala opisowa
 • Zasady stosowania kolorów

6. Pomiary

 • Pomiary odległości
 • Pomiary pól powierzchni
 • Określenie jednostki projektu

7. Modyfikacja obiektów

 • Kopiowanie
 • Przesuwanie
 • Obracanie
 • Odbicie lustrzane
 • Skalowanie
 • Rozciąganie
 • Odsuwanie
 • Szyk prostokątny, biegunowy, wzdłuż ścieżki
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Fazowanie i zaokrąglanie obiektów
 • Rozbijanie, przerywanie, przedłużanie

8. Ćwiczenia utrwalające

 • Rysowanie i pomiary
 • Modyfikacje obiektów
 • Praca z projektem i jego bezpieczna modyfikacja
 • Praca z Blokami i Warstwami

9. Style projektu

 • Style tekstu
 • Style wymiarowania
 • Style wielolinii odniesienia
 • Style tabeli

10. Parametry projektu

 • Zasady używania jednostek
 • Skala wydruku a jednostka projektu
 • Obiekty opisowe

11. Tworzenie szablonu projektu

 • Ustawienie parametrów rysunku
 • Zasady tworzenia warstw i ich parametrów
 • Stosowanie stylów
 • Projektowanie układu wydruku z metryką
 • Zapisywanie i używanie szablonu

12. Bloki i atrybuty

 • Projektowanie bloków i atrybuty - zasady
 • Projektowanie bloków dynamicznych
 • Projektowanie bloków opisowych
 • Projektowanie bloków wielowarstwowych

13. Wymiana danych

 • Kopiowanie obiektów pomiędzy rysunkami
 • Menadżer projektu Design Center
 • Korzystanie z bibliotek

14. Zaawansowana praca z liniami

 • Zasady projektowania linii prostych i złożonych
 • Zasady projektowania i stosowania linii z tekstem
 • Symbole SHX w liniach
 • Jak prawidłowo projektować, zapisywać i wymieniać projekty linii między plikami

15. Praca z mapami do celów projektowych

 • Wczytywanie map geodezyjnych
 • Skalowanie i koordynacja mapy rastrowej
 • Projektowanie na mapach
 • Przeźroczystość map

16. Przygotowanie projektu z wykorzystaniem własnych elementów

 • Linii, linii zawierających symbole i tekst
 • Bloków, bloków z atrybutami, bloków opisowych i dynamicznych
 • Przenoszenie projektów pomiędzy komputerami
 • Wymiana projektów

17. Projektowanie arkuszy wydruku do publikacji projektu

 • Prawidłowe przygotowanie szarych podkładów
 • Wybór wyświetlanych elementów w rzutniach
 • Arkusze z projektami w wielu skalach
 • Selekcja wyświetlanych danych w PDF

18. Sterowanie widokiem 3D

 • Widoki i układy współrzędnych
 • Widok równoległy i perspektywa
 • Style wizualne
 • Materiały i tekstury

19. Bryły predefiniowane

 • Kostka
 • Klin
 • Walec
 • Sfera
 • Stożek
 • Ostrosłup
 • Torus
 • Polibryła

20. Operacje w przestrzeni 3D

 • Przesunięcie 3D
 • Szyk 3D
 • Obrót 3D
 • Lustro 3D
 • Dopasowanie
 • Dopasowanie 3D

21. Zasady stosowania operacji 2D w przestrzeni 3D

 • Fazowanie
 • Zaokrąglanie
 • Lustro
 • Przesuń
 • Obróć

22. Tworzenie brył z obiektów 2D

 • Wyciąganie do brył
 • Przekręcanie
 • Skręcanie, skalowanie

23. Przekroje 2D

24. Edycja brył

 • Suma, różnica, część wspólna bryły
 • Wyciąganie, przesuwanie, usuwanie, obracanie, zwężanie i kopiowanie powierzchni
 • Zmiana kolorystyki powierzchni
 • Rozdzielanie brył
 • Powłoki, Bryły cienkościenne
 • Fazowanie i zaokrąglanie krawędzi brył

25. Projektowanie elementów z wykorzystaniem narzędzi do modelowania brył

 • Elementy 3D
 • Elementy architektonieczne: Dach, Schody
 • Dom 3D

26. Metody przypisywania materiałów do brył

27. Wyświetlanie materiałów

28. Materiały

 • Tworzenie nowych materiałów z prototypów
 • Sterowanie wielkością materiału
 • Metody dopasowania materiału do obiektu

29. Zaawansowane materiały

 • Tworzenie materiałów z map bitowych, własnej dokumentacji zdjęciowej tekstur
 • Wpływu otoczenia na materiał
 • Materiały ażurowe
 • Płytki z fugą
 • Szachownice

30. Oświetlanie projektu

 • Stosowanie światła słonecznego
 • Światło punktowe
 • Światło reflektorowe

31. Rendering

 • Środowisko renderowania
 • Określenie czasu renederowania
 • Określenie jakości renderowania

32. Wizualizacja oświetlonych schodów

 • Materiały
 • Światła
 • Cienie
 • Wizualizacja

33. Łazienka

 • Płytki z fugą
 • Lustro
 • Światła
 • Cienie
 • Wizualizacja

34. Rendering wnętrza

 • Płytki z fugą
 • Lustro
 • Światła
 • Cienie
 • Wizualizacja

35. Struktura pliku

 • Archiwizacja projektu
 • Przenoszenie projektu między komputerami

REJESTRACJA


** Rozumiem, Wyrażam zgodę

Dzienne
Kreślarz AutoCAD

* pola wymagane

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest CSK-MARG Marcin Gołębiewski z siedzibą Warszawie, ul. Włościańska 15 lok.24

Opinie

“Zmieniam pracę, wybrałem to szkolenie ze względu na szeroki zakres, odpowiednią długość szkolenia oraz odpowiednią ilość godzin dziennie”

Marek

“W związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, zmienia się profil mojego stanowiska, korzystam z funduszu na dokształcanie”

Robert

“Doradca zawodowy polecił mi to szkolenie, zbiera ono bardzo wysokie oceny. Chciałem, aby szkolenie odbyło się w programie ZWCAD i nie było problemu. Gorąco polecam.”

Zbigniew

Zapraszamy do kontaktu

Biuro: 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 15 lok.24

Tel. kom.: +48 501 194 700

e-mail: e-mail

Nie wyrażamy zgody, na wykorzystywanie naszych danych do kontaktu w celach marketingowych, promocyjnych itp.